FasadebokstaverFasadebokstaver

Fasadebokstaver er veldig populært blant både  kunder og forbipasserende. Reklame av denne typen er godt synlig både om dagen og natten. LED-moduler eller LED-striper brukes til belysning. Organisk glass brukes i frontproduksjon av fasadebokstaver, sider og bunn er laget av plast eller aluminium. Den opplyste reklamen er utstyrt med et fotorelé som reagerer på lys, slik at belysningen av reklamen slås på når det mørkner og slår seg av når det begynner å lysne.

Fargen på fasadebokstaver og skrifttype kan være forskjellig   –  alt avhenger av dine behov.

Opphavsrett 2019. Alle rettigheter forbeholdt.